PROENTARIS d.o.o.

Održivom gradnjom osigurajmo budućnost!

Nemoj slijediti utabanu stazu, već hodaj tamo gdje ona ne postoji i ostavi svoj trag.

Ralph Waldo Emerson

Prirastom vlažnosti u drvu od 5% do 30% tlačna čvrstoća smanji svoju vrijednost 3 puta.

Miroslav Magerle

5 metara kubnih drveta ugrađenog u konstrukciju upija 4 tone CO2, što je ekvivalent emisiji koju automobil ispusti u atmosferu na putu dugačkom 15 000 kilometara.

Vlatka Rajčić