Sihga spajala

IdeFix IF moždanici
IdeFix IF moždanici IdeFix IF spoj

Spajalo IdeFix IF definitivno možemo nazvati jednim od najboljih spajala u drvenim konstrukcijama kada analiziramo estetsku i statičku funkciju. Prilikom projektiranja detalja vrlo često se susrećemo sa međusobno okomitim elementima u kojima se javljaju vrlo velike sile, a investitori očekuju estetski prihvatljivo rješenje toga spoja. Primjenu upravo u tim spojevima nalaze IdeFix IF moždanici kod kojih se čelični prsten upušta u element, isti se učvršćuje vijcima za drvo, dok se sa drugim elementom spaja pomoći vijka sa podložnom pločicom. IdeFix IF moždanici dostupni su promjera 30mm, 40mm i 50mm, a isti se proizvode od čelika najviših čvrstoća. Karakteristične nosivosti mogu se pronaći u tablicama proizvođača kako bi se olakšao statički proračun.

GoFix MS II vijci
GoFix MS II vijci GoFix MS II spoj

Sihga GoFix MS II vijke možemo pronaći od 4mm promjera pa sve do 10mm promjera, dok su dostupne dužine od 45mm do 600mm. Uz primjenu kod podnih obloga ili fasada, svakako treba naglasiti primjenu vijaka kod klasičnih drvenih krovišta za spajanje rogova i podrožnice. U tom spoju možemo zamijeniti često korištene čavle koji cijepaju drvo, sa jednim ili dva GoFix MS II vijka koji nam jamči stabilnost spoja. Uz vijak promjera 8mm možemo koristiti i podložnu pločicu kako bismo im dodatno poboljšali svojstva.

GoFix XB vijci

GoFix XB vijak namijenjen je prvenstveno spajanju dva elementa koji se nalaze u istoj ravnini, pod kutom od 90º i spajaju se međusobno bez zasijecanja i drugih vrsta spajala. Uz ovu primarnu namjenu GoFix XB vijci pronalaze primjenu kod smoždavanja dviju greda, sprječavanju nastajanja neugodnih pukotina paralelnih sa vlakancima, te sprečavanju pojave gnječenja drva kod tlaka okomito na vlakanca. Vijke Gofix XB možemo pronaći u promjeru od 6.5mm do 10mm dok su dostupne duljine od 120mm do 600mm. Vijke karakterizira vrlo uska glava kojoj je cilj za razliku od GoFix MS II vijaka utonuti u drveni element. Kod izvedbe spojeva elemenata koji se nalaze u istoj ravnini pod kutom od 90º i spajaju se međusobno bez zasijecanja i drugih vrsta spajala, važno je da vijak ulazi u element pod kutom od cca. 45º.

IdeFix STF temeljne stope

IdeFix STF temeljna stopa sastoji se od IdeFix IF moždanika koji može preuzeti vlačna i tlačna djelovanja, a isti je spojen sa čeličnim elementom koji je moguće podešavati po visini, te tako dodatno nivelirati konstrukciju tijekom montaže. IdeFix STF temeljene stope dostupne su raznih dimenzija, a oblik i poprečni presjeci čelika od kojih su napravljene prilagođene su dimenzijama elemenata koje priključujemo, te silama koje u njima djeluju.