Usluge

Naše usluge

Naš ambiciozan tim Vam može pružiti:

 • izradu idejnih projekata drvenih konstrukcija
 • izradu glavnih projekata drvenih konstrukcija
 • izradu radioničkih nacrta drvenih konstrukcija
 • izradu planova montaže drvenih konstrukcija
 • izradu statičkih proračuna drvenih konstrukcija
 • izradu nacrta za CNC obradu drvenih konstrukcija
 • izradu glavnih projekata energetske obnove zgrada
 • izradu analize troškova te povrata investicije prilikom energetske obnove
 • savjetovanje oko drvenih konstrukcija
 • savjetovanje prilikom aplikacije za sufinanciranje energetske obnove
 • savjetovanje prilikom prenamjene nestambenih potkrovlja
 • organizaciju edukacija na temu drvenih konstrukcija
 • ostale inženjerske usluge.