Primjeri proračuna drvenih konstrukcija

Krovište s dvostrukom stolicom raspona 10 metara

Klasična drvena krovišta pronalaze svoju široku primjenu kod obiteljskih kuća, te kod industrijskih objekta manjih raspona. Prije izvedbe važno je kvalitetno oblikovati detalje, te napraviti statički proračun kako bi se ugradili poprečni presjeci adekvatnih dimenzija. Konstrukcija za koju je napravljen proračun raspona je 10 metara i ukupne tlocrtne površine 120 m2. Lokacija za koju je predviđena konstrukcija je Zagreb, a utrošak drveta za cijelu nosivu konstrukciju je cca. 6.0 m3.

Naše usluge
Naše usluge
Naše usluge
Naše usluge
Naše usluge
Naše usluge
Naše usluge
Naše usluge
Naše usluge
Zollinger krovište raspona 10 metara

Zollinger sistem gradnje se pojavljuje u Njemačkoj prvi puta 1922. godine. Sistem karakterizira spajanje kratkih lamela posebne geometrije pomoću vijka, koji u spoju prolazi kroz 3 lamele. Sistem je vrlo pogodan za primjenu kod stambenih potkrovlja s obzirom da nema stupova, a bačvast oblik krova osigurava nam veći volumen u odnosu na klasična krovišta. Konstrukcija za koju je napravljen proračun raspona je 10 metara i ukupne tlocrtne površine 120 m2. Lokacija za koju je predviđena konstrukcija je Zagreb, utrošak drveta za cijelu konstrukciju je oko 6.3 m3.

Naše usluge
Naše usluge
Naše usluge
Naše usluge
Naše usluge
Naše usluge
Naše usluge
Naše usluge
Kupola raspona 22 metra

Kupole su prostorne konstrukcije primjenom kojih možemo ostvariti velike uštede u utrošku materijala. Konstrukcija kupole za koju je napravljen proračun raspona je 22 metra, a sastoji se od 24 glavna nosiva elementa posebne zakrivljene geometrije. Proračun je napravljen sa pretpostavkom da će konstrukcija služiti u bazenske svrhe, te je dimenzionirana da može podnijeti velike količine vlage. Predviđena je za lokaciju Tuhelj, dok je za pokrov odabrano kaljeno staklo debljine 24 milimetra.

Naše usluge
Naše usluge
Naše usluge
Naše usluge
Naše usluge
Naše usluge
Naše usluge
Naše usluge
Hala s trapeznim nosačima raspona 23 metra

Lamelirani trapezni nosači ravnog intradosa vrlo često se koriste kada je potrebno premostiti velike raspone. Proizvodnja ovih nosača relativno je jednostavna, no s obzirom na njihovu geometriju i složeno stanje naprezanja koje se javlja treba biti oprezan kod projektiranja. Hala sa trapeznim nosačima za koju je napravljen proračun je raspona 23 metra, ista je projektirana sa jednostrešnim trapeznim nosačima. Prilikom projektiranja je zanemareno djelovanje vjetra, a hala je projektirana na stalno djelovanje od 1.15 kN/m2 te djelovanje snijega od 1.6kN/m2.

Naše usluge
Naše usluge
Hala s lučnim nosačima raspona 30 metara

Lučni oblici krovnih konstrukcija vrlo su povoljni kada govorimo o velikim rasponima. Unutar glavne nosive konstrukcije javljaju se vrlo velike tlačne sile i momenti savijanja, te prilikom projektiranja treba obratiti pozornost na mogućnost pojeve vrlo neugodnog izbočavanja. Također kod određenih djelovanja moguća je pojava vlačnih naprezanja okomito na vlakanca, te je često potrebno dodanim elementima osigurati poprečni presjek. Konstrukcija za koju je napravljen proračun raspona je 30 metara, visine 12.95 metara, a predviđena lokacija je Plaški.